Workshops

LydSpor:

Jeg tilbyr tre typer workshop med utgangspunkt i utstillingen LydSpor.

1. Forme etter lyd

- Deltagerne får selv forske i forholdet mellom lyd og form:

- Lytte til komposisjonen i en skulptur

- Forme lydene i leire

- Male lydene

- Skrive/ fortelle en historie ut fra lydene

 

2. Spill og bevegelse i møte med skulpturene

Deltagerne får selv forske i forholdet mellom lyd, form og bevegelse:

- Undersøke skupturens bevegelse, hva den kan og hvordan den møter egen kropp

- Lage en liten historie med bevegelse og/ eller tekst ut fra møtet med skulpturen

- Bruke maske i møte med skulpturen

 

3. Maskespill (Her kan bilder av maskene brukes)

Deltagerne utforsker maskene som tilhører forestillingen LydSpor.

- Lære grunnleggene teknikk i bruk av naive masker

- Lage små historie ved hjelp av bevegelse og maske

- La maskekarakteren møte en annen maske eller figur

- Skape egen maske

 

Bitch Song Club:

Jeg tilbyr to typer workshop med utgangspunkt i Bitch Song Club

1. Dukkespill med figurene fra Bitch Song Club

- Presentasjon av ulike typer teaterdukker

- Møte med teaterdukkene fra forestillingen Bitch Song Club

- Lære enkle dukketeaterteknikker og prøve dem ut i praksis

- Lære prinsipper for oppbygging av en dukkens maske

 

2. Skape egen dukke

- Lære prinsipper for oppbygging av en dukkens maske

- Jobbe med oppbygging av en karakter

- Lære å utforme en dukke teknisk

- Lære enkle dukketeaterteknikker og prøve dem ut i praksis